Method of Levels (MOL)

Method of Levels (MOL)

De Method of Levels (MOL) is een nieuwe gesprekstherapie die als uitgangspunt heeft dat mensen zelf de kennis in huis hebben om oplossingen te vinden voor hun psychische problemen. Ze vinden echter geen uitweg omdat ze geen goed zicht hebben op de meest belangrijke gevoelens en gedachten die bij de moeilijkheid een rol spelen.

Het doel van de MOL is om al pratende heel gedetailleerd allerlei kanten van het onderwerp in beeld te brengen zodat er steeds meer helderheid ontstaat. Je krijgt een helicopterview; je kunt je probleem vanuit een hoger niveau zien. Vandaar de 'levels'.

De vragen gaan over gevoelens en gedachten die je op dit moment hebt. De aandacht wordt ook gericht op de verbale en non-verbale uitingen: aarzelingen, zuchten, wegkijken etc. Hierdoor wordt je je steeds bewuster van alle kanten van het probleem en de kern waar het om draait. Met deze inzichten lost het probleem zich vaak al op. Bovendien wordt duidelijker op welke manier je het probleem zelf verder aan kan pakken.