MBTC

Mindful Based Cognitive Therapy (MBCT)

Een belangrijk acpect van MBCT is het anders leren omgaan met gevoelens. Gevoelens als angst, boosheid en verdriet zijn onaangenaam. Het doel van emoties is om als signaal naar ons brein te gaan en een aanzet te vormen tot handelen. Dat is nuttig als dat handelen ook werkelijk tot een verandering leidt. Vaak ontstaan gevoelens in een automatisch reactiepatroon. Een 'leefregel' of betekenis die ergens in je leven is ontstaan. Als je er even bij stilstaat weet je dat die nu niet (meer) geldt.

Bijvoorbeeld de gedachte "ik ben dom", die ontstaat bij kritiek, waardoor angst ontstaat en je gaat piekeren, je terug gaat trekken of je overmatig gaan excuseren. Binnen MBCT leer je je automatische reactiepatronen herkennen en leer je dat je gevoelens gewoon kunt toelaten. Hierdoor ontstaat als vanzelf een meer realistische betekenis: "Fouten maken is menselijk" en wordt het van binnen weer rustig. Een middel dat je daarvoor leert gebruiken is aandachtstraining (mindfulness).