Autisme spectrum stoornis (ASS)

Autisme spectrum stoornis (ASS)

De kern van autisme is een informatieverwerkingsprobleem. Informatie komt bij mensen met ASS niet als totaal binnen maar in losse stukken. Dit kan ervoor zorgen dat er veel tijd nodig is om het totaalbeeld te vormen.

Het probleem van een stoornis als ASS zit vaak in het verkeerd 'verpuzzelen' van de binnengekomen informatie. Daardoor is het moeilijk direct en adequaat te reageren. Dit levert vaak veel spanning op zowel bij de persoon zelf als bij zijn omgeving.

Een autisme spectrum stoornis (ASS) uit zich in meerdere of mindere mate op een aantal of alle volgende vlakken: sociaal, zintuiglijk, motorisch, planning en organisatie, taalgebruik en taalbegrip.

Ik begeleid kinderen of volwassenen met autisme door eerst te herkennen en erkennen wat de specifieke problemen vanuit de ‘stoornis’ zijn. Vervolgens zoeken we naar concrete 'regels' of hulpmiddelen om situaties op een handige manier te kunnen aanpakken.

Dit doen we o.a. door te visualiseren, schema’s te maken, sociale regels op te stellen, etc. Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn heel belangrijk, maar het is van belang dit goed af te stemmen op de persoon en in de situatie.