Overige informatie

Overige informatie

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Ik ben lid van de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt mij daar waar mogelijk. Ze onderhouden contacten met de zorgverzekeraars, de koepelorganisatie en de politiek. Ze bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg.

Na het afsluiten van een behandeltraject krijg je ook een evaluatieformulier die je naar de NFG kan sturen.

Aangesloten bij de RBCZ

Verder ben ik als registertherapeut aangesloten bij de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Ik voldoe aan de eisen die worden gesteld door de overheid.

Meer informatie over de Wkkgz
Privacy verklaring

Ik heb ook aandacht voor je privacy.

Klik hier voor de privacy verklaring.
Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden.