Jongeren en kinderen

Jongeren en kinderen

In mijn praktijk spreek ik jongeren en kinderen van heel verschillende leeftijden met uiteenlopende achtergronden. Mijn therapievorm pas ik hier op aan. Dit gaat in overleg.

Problemen die ik o.a. tegenkom:
  • zich ongelukkig voelen op school
  • moeilijk vrienden kunnen maken
  • angst en paniek
  • veel ruzie hebben in de thuissituatie
  • negatieve gedachten over zichzelf, de ander of de toekomst
  • vastlopen met hun huiswerk of taken
  • ASS, AD(H)D
  • last houden van vervelende gebeurtenissen in het verleden als verlieservaringen, gepest of niet gezien zijn, ongeluk, ziekte of misbruik
  • lijden onder de scheiding van hun ouders
  • bang zijn om te presenteren of hun grens aan te geven