Volwassenen

Volwassenen

In mijn praktijk spreek ik volwassenen van heel verschillende leeftijden met uiteenlopende achtergronden. Mijn therapievorm pas ik hier op aan. Dit gaat in overleg.

Problemen die ik o.a. tegenkom:
  • angst en paniek
  • somberheid
  • problemen in werk of relatie
  • negatieve gedachten over zichzelf, de ander of de toekomst
  • dwang, eetstoornis of emotieregulatieproblemen
  • ASS, AD(H)D
  • onverwerkte gebeurtenissen waarin verlieservaringen, verwaarlozing, misbruik, ongeluk, gepest of niet gezien zijn, hun invloed blijven houden in het heden