Over Annet

Over Annet

Ik ben Annet Sweere (1954), orthopedagoog en therapeut. Ik heb veel ervaring op het gebied van (gespreks) therapie, begeleiding, training en EMDR. Veelal geef ik therapie op basis van cognitieve gedragstherapie, in combinatie met andere methodieken, zoals MBCT en EMDR.

In 1998 studeerde ik af als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit. Ik ontwikkelde een steeds grotere interesse in de manier waarop gedrag wordt beïnvloed door onze gedachten en gevoelens, meer dan door de objectieve situatie. Na deze studie was ik tien jaar werkzaam als behandelcoördinator in de jeugdzorg (jongeren van 15+ met ernstige gedragsproblematiek).

In 2004 opende ik mijn eigen praktijk. Inmiddels heb ik met veel plezier, passie en interesse volwassenen, jongeren en kinderen met heel diverse verhalen persoonlijk mogen begeleiden. Mijn cliënten geven aan zich veilig en respectvol geholpen te voelen. Ze ervaren mij als betrokken, echt en flexibel.